Tag Archives: VM

ขุมพลัง Cloud Server สำหรับให้บริการ Hosting โดยเฉพาะ

Published Post author

ดูเหมือนว่าระบบ Cloud จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆที่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไร แต่มันเป็นเทคโนโลยีที่นิยามขึ้นมาใหม่เท่านั้นเอง ทำให้มีผู้คนสนใจมากยิ่งขึ้น และในวันนี้เราก็จะขอพูดถึงระบบ Cloud ที่นำมาให้บริการ Hosting เพื่อการทำเว็บไซต์ หรือการจำลองระบบแบบ VPS เพื่อการวางเว็บไซต์หรือทำอื่นๆก็ได้ โดยเราเลือกบริการจากทาง cloudhost.in.th มาทำการ Review ถึงความามารถของระบบ Cloud Server ว่ามันดีกว่าการเช่า Web Hosting แบบทั่วไปอย่างไรบ้าง?

อย่างที่เกิ่นนำไปตั้งแต่ต้นแล้ว ว่าเราจะพูดถึงระบบ Cloud Hosting เท่านั้น! ว่ามันจะต่างจากระบบ Hosting ทั่วไปอย่างไร? และมันคุ้มค่าหรือไม่? กับการที่เราจะเลือกเช่า Web Hosting ที่อยู่บนระบบ Cloud

จากรูปภาพที่เราได้ข้อมูลมาจากทาง CloudHost พบว่าข้อมูลทรัพยากรของเซิฟเวอร์ในระบบ vCloud Cluster ทั้งหมดถูกแยกออกเป็น

  • CPU 127 Ghz
  • Memory 319.82 GB
  • Storage 6.17TB

ซึ่งเป็นข้อมูลรวมจากทรัพยากรหลายๆเซิฟเวอร์รวมๆกัน โดยทาง CloudHost ไม่ได้เปิดเผยว่ามีจำนวนเซิฟเวอร์ทั้งหมดเท่าไร หากเราเทียบกับเซิฟเวอร์ตัว DELL R210 II หรือ DELL R220 II ที่เป็นตัวใหม่ล่าสุด ในเซิฟเวอร์รุ่นนี้จะมีหน่วยประมวลผล 1 ตัว และมี Memory สูงสุดที่ 32GB เท่านั้น!

การเช่า Web Hosting แบบเดี่ยวๆ vs การเช่า Web Hosting แบบ Cloud ข้อแตกต่างคืออะไร?

จากที่ได้อธิบายถึงทรัพยากรของระบบ Cloud เทียบกับเซิฟเวอร์ทั่วไปให้ทราบแล้วนั้น เราจะพบว่า เซิฟเวอร์ทั่วๆไปไม่ได้มีทรัพยากรมากถึงระบบ Cloud ที่รวมเอาเซิฟเวอร์หลายๆตัวมาทำงานร่วมกัน นอกจากนั้นยังมีข้อแตกต่างอีกอย่างที่เราจะต้องรู้และเป็นปัจจัยที่จะทำให้เราเลือกเช่า Hosting แบบใดนั่นเอง นั่นก็คือ

  • Hosting ทั่วไปจะวางอยู่บนเซิฟเวอร์ตัวเดียว หากเกิดปัญหา Hardware เสียหาย จะทำให้ต้องใช้เวลานานมากๆ ในการกู้ระบบกลับคืนมาให้ทำงานได้เหมือนเดิม แต่สำหรับระบบ Cloud จะทำการย้าย VM (VM เป็นชื่อเรียกใน VMware แปลว่า Virtual Machine หรือแปลเป็นไทยว่า การจำลองระบบ) ไปรันบนเซิฟเวอร์ตัวอื่นๆในระบบ Cloud โดยอาจจะใช้เวลาเพียง 5 – 10 นาทีเท่านั้นในการเรียกให้ระบบกลับมาทำงานได้เหมือนเดิม โดยการจัดการของ VMware vCenter Server
  • Hosting ทั่วไปจะมีผู้ใช้งานจำนวนมากๆในเซิฟเวอร์ หรือมีการจำลอง VPS จำนวนมากๆในเซิฟเวอร์ และหากมีการใช้งานแบบ Pleek หรือการใช้งานสูงๆพร้อมๆกัน จะทำให้เซิฟเวอร์ประมวลผลไม่ทัน และทำให้ระบบล่มได้ในที่สุด สำหรับระบบ Cloud ที่จัดการโดยระบบ VMware จะมีระบบ DRS สำหรับกระจายการประมวลผลของ VM ต่างๆไปยังเซิฟเวอร์ต่างๆ ทำให้ระบบสามารถทำงานได้ดีอยู่ตลอดเวลา แต่หากว่ามีการใช้งานแบบ Pleak ในทุกๆเซิฟเวอร์ในระบบ ผู้ดูแลระบบยังสามารถเพิ่มเซิฟเวอร์เข้าไปในระบบ Cloud เพื่อกระจายการทำงานของ VM เหล่านั้นได้ทันที โดยที่ไม่ต้องปิดปรับปรุงระบบใดๆทั้งสิ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกข้อดีของระบบ Cloud ที่เรานิยามถึงจริงๆ
  • Hosting ทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของ RAID Storage หรือการทำ RAID เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน สำหรับระบบ Cloud จะต้องแยก Server และ Storage ออกจากกันโดยเด็ดขาด และ Storage Server ก็ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Server สำหรับเก็บข้อมูลโดยเฉพาะ มีระบบ RAID 0,1,5,6,10,50,51,60,61 ขึ้นอยู่กับ Storage Server ของแต่ละรุ่นว่าจะรองรับระบบ RAID แบบใดบ้าง ทำให้ Storage Server หรือเรียกกันอีกชื่อว่า SAN มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูลที่มากกว่า ทั้งในเรื่องของความเร็วและความปลอดภัยของข้อมูล

เราอาจกล่าวได้โดยสรุปว่า: “ระบบ Cloud ถูกนิยามสำหรับระบบที่มีการจัดการเรื่อง Hardware ของระบบได้เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือ และลดการ Downtime ของระบบได้เป็นอย่างดี ปกป้องเซิฟเวอร์เสียหาย และปกป้องเซิฟเวอร์โหลดสูงที่เป็นปัจจัยทำให้ระบบทำงานไม่ต่อเนื่อง และยังมีความสามารถอื่นๆอีกมากมายที่เรายังไม่ได้กล่าวไว้” จากข้อมูลนี้ก็เพียงพอที่เราจะเลือกเช่าใช้บริการ Cloud Hosting ได้แล้วหละ…

ตุลาคม 2, 2014