Tag Archives: PayPal App บน Android 6.0

PayPal รองรับการใช้งานสแกนลายนิ้วมือบนระบบ Android 6.0 แล้ว

Published Post author

PayPal

ใครที่ใช้งาน PayPal App บน Android 6.0 ได้เฮกันแล้ว เพราะว่าแอพทาง PayPal สามารถรองรับการสแกนลายนิ้วมือเผื่อล็อคอินเข้า App ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสผ่าน และมันปลอดภัยกว่าการกรอกรหัสผ่านอย่างแน่นอน โดยโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานได้ เช่น Galaxy S7, Nexus 5X เป็นต้น

แต่ก็เป็นที่น่าเสียดาย เนื่องจากแอพตัวที่สามารถใช้งานระบบสแกนลายนิ้วมือได้นั้น ยังไม่รองรับการใช้งานในประเทศไทย ก็คงต้องรอการอัพเดตและพัฒนาต่อไปให้เกิดความ Stable กันก่อน และคาดว่าจะได้ใช้งานเร็วๆนี้อย่างแน่นอน

สิงหาคม 29, 2016