Tag Archives: Grab

กรมการขนส่งทางบกสั่งยุติการให้บริการ GrabBike แล้ว

Published Post author

GrabBike

บริการ GrabBike รับส่งผู้โดยสารด้วยรถจักรยานยนต์จาก Grab ได้ถูกกรมการขนส่งทางบกสั่งยุติการให้บริการแล้ว ซึ่งหลายคนอาจจะชื่นชอบบริการนี้พอสมควร แต่เนื่องกรมขนส่งทางบกได้ชี้แจงว่าบริการดังกล่าวได้ทำผิดกฎหมายหลายอย่าง ดังนี้

  • ไม่ได้ใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
  • ไม่มีข้อมูลในศูนย์ประวัติผู้ขับรถสาธารณะ
  • ไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางหรือท้องที่ที่ได้รับอนุญาต
  • ไม่ได้เป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ได้รับการจัดระเบียบจากคสช. ในช่วงที่ผ่านมา

นอกจากนี้กรมขนส่งทางบกยังบอกอีกว่า หากมีการฝ่าฝืนก็จะดำเนินการเทียบปรับสูงสุดกับผู้ขับขี่ GrabBike ทุกรายที่ยังมาให้บริการอยู่ และก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น กรมการขนส่งทางบก, กระทรวงไอซีที, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง จะดำเนินการตรวจสอบตามกฎหมายในทุกขั้นตอนอีกด้วย

มีนาคม 16, 2016

GrabTaxi เปลี่ยนชื่อใหม่พร้อมโลโก้แล้ว

Published Post author

GrabTaxi ได้ทำการแถลงข่าวเปลี่ยนชื่อใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศแม่ โดยเปลี่ยนชื่อเป็น Grab สั้นๆพร้อมโลโก้ใหม่ด้วย เหตุผลที่เปลี่ยนชื่อก็อาจจะเพราะ Grab นั้นได้เปิดให้บริการการขนส่งโดยสารหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เพียงให้บริการเรียกรถแท็กซี่เท่านั้น อย่างในไทยเอง Grab ก็มีบริการอยู่ 4 ตัวด้วยกันคือ

  • GrabTaxi บริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพบนสมาร์ทโฟน
  • GrabCar บริการเรียกรถส่วนตัวพร้อมคนขับผ่านแอพบนมือถือ
  • GrabBike บริการรับส่งผู้โดยสาร พัสดุ หรือเอกสาร ด้วยรถจักรยานยนต์
  • GrabExpress บริการรับส่งพัสดุและเอกสาร
มกราคม 28, 2016