Tag Archives: Google Calendar

Google Calendar ตัวช่วยหาช่วงเวลาเพื่อทำกิจกรรมแบบไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

Published Post author

การตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่าง เราก็ควรจะทำให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่หลายคนก็ยุ่งยากกับการหาเวลาทำกิจกรรมเพื่อตัวเอง อย่างเช่น ตั้งเป้าการออกกำลังกายเอาไว้ทุกวัน หรือตั้งเป้าจะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษทุกวัน เป็นต้น ซึ่งหลายคนพอทำไปได้วันเดียวหรือสองวันก็หาเวลาทำต่อไม่ได้แล้ว และเพื่อให้ปัญหานี้หมดไป เราจึงมีเครื่องมือดีดีมาช่วยนั่นคือ Google Calendar ตัวช่วยหาช่วงเวลาเพื่อทำกิจกรรมแบบไม่มีผัดวันประกันพรุ่งนั่นเอง

Google Calendar ที่พูดถึงนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุด ซึ่งเป็นแอพบน Android และ iOS ใช้ระบบ Machine Learning เพื่อช่วยจัดหาเวลาที่เหมาะสมในแต่ละวัน เพื่อทำกิจกรรมที่เราตั้งเป้าเอาไว้ โดยแอพจะทำการแยกเป้าหมายเป็นหมวดหมู่ต่างๆ ซึ่งเราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้เองด้วย จากนั้นให้เราเลือกกิจกรรมที่ต้องทำทุกวัน แล้วแอพก็จะช่วยหาเวลาว่างเพื่อนำกิจกรรมนั้นมาลงแบบพยายามไม่ให้เราผัดวันประกันพรุ่ง ซึ่งหากไม่มีเวลาว่างจริงๆก็อนุโลมเลื่อนวันได้

เมษายน 13, 2016