Tag Archives: Elon Musk

ผู้ถือหุ้น Tesla เสนอให้ถอด Elon Musk ออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท

Published Post author

ผู้ที่เสนอให้ถอด Elon Musk ออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดของบริษัทคือ Jing Zhao มีหุ้นอยู่ใน Tesla 12 หุ้น โดยเขาให้เหตุผลว่าคนคนเดียวควบสองตำแหน่ง (ปัจจุบัน Elon Musk ควบตำแหน่ง CEO และประธานบอร์ดบริหาร) อาจดีกับบริษัทในระยะแรก แต่ตอนนี้ Tesla กำลังเติบโตขึ้นและควรหาผู้บริหารที่เป็นคนนอกมาบริหารแทน

อย่างไรก็ตามบอร์ดบริหารได้เขียนแถลงการณ์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้โหวตต้านข้อเสนอนี้ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2018 โดยให้เหตุผลว่าความสำเร็จของ Tesla ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีขึ้นได้ก็เพราะ Elon Musk เป็นผู้นำ และหากต่อจากนี้บริษัทจะเติบโตก็ควรเกิดจากการนำของ Elon Musk เช่นเดิ

เมษายน 28, 2018