Outlook เพิ่มฟีแจอร์ปฏิทินยุคไฮบริด

ในยุคไฮบริดแบบนี้ การทำงานมีหลายทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นทำงานที่บ้าน เข้าออฟฟิต หรือการประชุมก็สามารถประชุมออนไลน์ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมที่ออฟฟิตเท่านั้น เพื่อตอบสนองการทำงานที่หลากหลายแบบนี้ Outlook ก็เลยเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ของปฏิบัติทินเข้ามาสองฟีเจอร์ด้วยกัน ทั้งสองฟีเจอร์จะสามารถใช้งานได้ในช่วงต้นปี 2022

  • ฟีเจอร์ที่ผู้ใช้สามารถระบุว่าวันนี้จะเข้าออฟฟิตหรือ WFH สถานที่ปัจจุบันอยู่ที่ไหน
  • ระบุการนัดรับประชุม ว่าต้องการประชุมแบบออนไลน์ หรือจะเข้าประชุมด้วยตัวเอง
กันยายน 10, 2021