Google ลบหัวข้อ Tablets ออกจากเว็บ Android

ช่วงหลังมาก็เห็นว่า Google ลดความสำคัญของสินค้ากลุ่มแท็บเล็ตลงไปเยอะเลย เพราะไม่ค่อยมีการพูดถึงเท่าไหร่ และล่าสุดก็มีผู้พบว่าในเว็บไซต์ Android Google ได้ลบผลิตภัณฑ์แท็บเล็ตออกไปแล้ว และหากจะเข้าผ่าน url หัวข้อ Tablets โดยตรง ก็จะถูกส่งต่อไปหาหน้าหลักแทน ทำให้ตอนนี้หัวข้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ Android ก็เหลือเพียง Phones, Wear, TV, Auto และ Enterprise ซึ่งก็ไม่รู้ว่าผู้ผลิตแท็บเล็ต Android รายสำคัญจะว่าอย่างไรบ้าง

มิถุนายน 2, 2018