ผู้ถือหุ้น Tesla เสนอให้ถอด Elon Musk ออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดบริษัท

ผู้ที่เสนอให้ถอด Elon Musk ออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดของบริษัทคือ Jing Zhao มีหุ้นอยู่ใน Tesla 12 หุ้น โดยเขาให้เหตุผลว่าคนคนเดียวควบสองตำแหน่ง (ปัจจุบัน Elon Musk ควบตำแหน่ง CEO และประธานบอร์ดบริหาร) อาจดีกับบริษัทในระยะแรก แต่ตอนนี้ Tesla กำลังเติบโตขึ้นและควรหาผู้บริหารที่เป็นคนนอกมาบริหารแทน

อย่างไรก็ตามบอร์ดบริหารได้เขียนแถลงการณ์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดให้โหวตต้านข้อเสนอนี้ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2018 โดยให้เหตุผลว่าความสำเร็จของ Tesla ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีขึ้นได้ก็เพราะ Elon Musk เป็นผู้นำ และหากต่อจากนี้บริษัทจะเติบโตก็ควรเกิดจากการนำของ Elon Musk เช่นเดิ

เมษายน 28, 2018