Nintendo เพิ่มเป้าหมายขายเครื่อง Switch เป็น 14 ล้านเครื่องแล้ว

Nintendo ประกาศเพิ่มเป้าหมายยอดขายเครื่อง Switch จากเดิม 10 ล้านเครื่อง เป็น 14 ล้านเครื่อง เนื่องจากยอดขายในไตรมาสที่ผ่านมา ขายได้ 2.93 ล้านเครื่อง ทำให้มียอดขายรวม 7.63 ล้านเครื่อง จะเห็นได้ว่าความต้องการยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุผลให้ Nintendo ประกาศเพิ่มเป้าหมายยอดขาย นั่นเอง แถมยังบอกว่าบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิต Switch เพื่อให้พอต่อความต้องการด้วย

ตุลาคม 30, 2017