หลังย้ายการทดสอบรถ Uber เริ่มทดลองให้บริการรถไร้คนขับในแอริโซนาแล้ว

หลังจากที่ Uber ได้ย้ายการทดสอบรถยนต์ไร้คนขับของตนไปที่แอริโซนา จากเดิมอยู่ที่แคลิฟอร์เนีย และได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลท้องถิ่นของแอริโซนาแล้ว Uber ก็ได้เริ่มทดลองให้บริการรถยนต์ไร้คนขับในเมือง Tempe ของแอริโซนา เมื่อมีการเรียกใช้บริการ UberX  เท่านั้น และรถยนต์ไร้คนขับจะมีทีมวิศวกรนั่งไปกับรถด้วย 2 คน

กุมภาพันธ์ 22, 2017