Amazon ฟ้องร้องผู้ขายที่ใช้บัญชีปลอมมารีวิวสินค้าของตนเอง

ก่อนหน้านี้ Amazon เคยออกมาบอกว่ามีการควบคุมเรื่องการรีวิวสินค้าอย่างจริงจัง เนื่องจากรีวิวปลอมได้แพร่ขยายมากกว่า 30% ของรีวิวสินค้าหนึ่งๆ ล่าสุด Amazon ได้เอาจริงกับมาตรการนี้แล้ว โดยได้ฟ้องร้องผู้ขายที่ใช้บัญชีปลอมมารีวิวสินค้าของตนเองถึง 3 ราย ด้วยกัน มีการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นกำไรและค่าธรรมเนียมจากการขายของเป็นจำนวนเงินกว่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ รวมทั้งแบนบัญชีของผู้ถูกฟ้องร้องอีกด้วย ฉะนั้นใครที่มีความคิดจะใช้บัญชีปลอมรีวิวสินค้าบน Amazon โปรดเปลี่ยนความคิดซะตั้งแต่ตอนนี้ เพราะไม่คุ้มเลยกับการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

มิถุนายน 2, 2016